Bằng chứng thực tế về hiệu quả của thực phẩm chức năng ALA Bio

Bằng chứng thực tế về hiệu quả của thực phẩm chức năng ALA

 

Kết quả kiệm nghiệm đường huyết của người dùng cung cấp cho HÍT vào ngày 25/05/2016.

Khách hàng là cô Bảy, sau thời gian gần 7 tháng sử dụng thực phẩm chức năng ALA Bio, chỉ số HbA1c trong mấu của cô đã giảm đáng kể.

*** Tất cả hình ảnh và thông tin cá nhân đều được khách hàng đồng ý cho phép sử dụng.

LƯU Ý: Hiệu quả của ALA là khác nhau ở mỗi người, còn phụ thuộc vào cơ địa và hiện trạng sức khoẻ.

 

Kết quả xét nghiệm lần đầu

Chỉ số HbA1c ngày 14/10/2015 là 8.5% vượt mức bình thường 3.0%

 

 

Kết quả xét nghiệm sau thời gian sử dụng ALA Bio Zn

Ngày 25/05/2016 - Chỉ số HbA1C là 6.8%, chỉ cao hơn mức bình thường 0.8%

 

 

Xem thêm các kiểm chứng của những người dùng khác